مطالب توسط rabin

اقامت دائم کانادا به روش پایلوت آتلانتیک

درباره pilot Pilot مهاجرت روستایی و شمالییک برنامه محور جامعه است. این برنامه برای ایجاد مزایای مهاجرت اقتصادی به جوامع کوچکتر با ایجاد راهی برای اقامت دائم برای کارگران ماهر خارجی که می خواهند در یکی از جوامع شرکت کننده زندگی و کار کنند ، زندگی می کند. درباره روند ۴ مرحله برای درخواست اقامت […]

CAQ

با توجه به شیوع  ویروس کرونا خدمات اداره مهاجرت کانادا در استان کبک نیز دستخوش تغییراتی شده و امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی سی ای کیو فراهم گردیده است. در شرایط عادی دانشجویان برای دریافت گواهی سی ای کیو، در سایت فرم آنلاین را پر کرده و سپس ارسال مدارک به مرکز […]

اقامت دائم کانادا به روش پایلوت آتلانتیک

مهاجرت به کانادا با طرح پایلوت استان های آتلانتیک برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک یکی از برنامه های جدید اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) است که برای مهاجران ماهر و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کالج های کانادایی استان های آتلانتیک که قصد دارند در همین استان ها زندگی کنند، طراحی شده است. این […]

دانشگاه ایلینویز

  دانشگاه ایلینویزدر Urbana-Champaign همچنینبهعنوان U از I ایلینویزیابهصورتعرفانیبهعنواندانشگاهایلینویزیا UIUC شناختهمیشودیکدانشگاهتحقیقاتیعمومیدرایلینویزوموسسهپرچمداردانشگاهایلینویزاست. سیستم. ایندانشگاهدرسال ۱۸۶۷ بهعنوانیکموسسهاعطایزمینتأسیسشدهاست،ایندانشگاهدرشهرهایدوقلویچامپاینواورباناواقعشدهاست دانشگاهایلینویزدر Urbana-Champaign عضوانجمندانشگاههایآمریکاستوبهعنوانیکدانشگاهتحقیقاتیدکترا R1 تحتطبقهبندیکارنگیدرموسساتآموزشعالیطبقهبندیمیشودکهبالاترینفعالیتتحقیقاتیرانشانمیدهد. درسالمالی ۲۰۱۷ ،مخارجتحقیقاتیدرایلینویز ۶۴۲ میلیوندلاربودهاست. سیستمكتابخانهدانشگاهدارایدومینكتابخانهبزرگدانشگاهدرایالاتمتحدهبامنابعپسازدانشگاههاروارداست. ایندانشگاههمچنینمیزبانمرکزملیبرنامههایکاربردیابررایانه (NCSA) استوسریعترینرایانهرایانهدریکدانشگاهاست ایندانشگاهشامل ۱۶ مدرسهودانشکدهاستوبیشاز ۱۵۰ برنامهکارشناسیوبیشاز ۱۰۰ برنامهتحصیلاتتکمیلیراارائهمیدهد. ایندانشگاه ۶۵۱ ساختماندر ۶،۳۷۰ هکتار (۲،۵۷۸ هکتار) وبودجهعملیاتیسالانهآندرسال ۲۰۱۶ بالغبر ۲ میلیارددلارداشتهاست. دانشگاهایلینویزدر Urbana-Champaign همچنینیکمرکزتحقیقاتیپارکرابرایمراکزنوآوریبرایبیشاز ۹۰ شرکتنوپاوشرکتهایچندملیتی،ازجمله Abbott ،AbbVie […]

دانشگاه پلی تکنیک اکول ونکوور

دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال پلی‌تکنیک مونترال(Ecole polytechnique de montréal) بزرگ‌ترین دانشگاه مهندسی ایالت کبک کانادا و یکی از مهم‌ترین مؤسسات تحقیقاتی درزمینۀ علوم مهندسی در کشور کانادا است. این دانشگاه در سال ۱۸۷۳ تأسیس شده و همچنین دانشگاهی دو زبانه (انگلیسی و فرانسوی) می‌باشد. این دانشگاه در بین دانشگاه‌های کبک ازنظر تعداد دانشجویان (۷۵۰۰-۸۰۰۰) رتبه اول […]

دانشگاه کوکیتالم

کالج کوکیتلام یک موسسه اعطای مدرک تحصیلی پس از متوسطه خصوصی در کوکیتلام ، بریتانیا کلمبیا است. در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد و توسط وزارت آموزش پیشرفته انگلیس کلمبیا مجاز به ارائه آموزش پس از دوره متوسطه در B.C. تحت قانون اجازه نامه درجه کالج کوکیتلام برنامه های زیر را ارائه می دهد: یک برنامه […]

دانشگاه kwantlen polytechnic

دانشگاه پلی تکنیک Kwantlen (معمولاً به اختصار KPU) یک دانشگاه پلی تکنیک در مقطع کارشناسی ارشد در انگلیس کلمبیا ، کانادا است که دارای پردیس هایی در نیوتن ، ریچموند ، کلورودیل ، والی و لنگلی است. KPU با ثبت نام در بریتیش کلمبیا با داشتن ۲۰،۰۰۰ دانشجو و ۱۴۰۰ عضو هیئت علمی در پنج […]

دانشگاه massy نیوزیلند

Massy university دانشگاه مسی برای ۸۰ سال سهم مهمی در رشد علمی و اقتصادی کشور نیوزیلند در سطح جهان داشته است و این موضوع باعث شده دانشگاه مسی برای سال‌های متمادی یکی از رو به رشدترین دانشگاه‌های کشور در مقیاس‌های بین‌المللی باشد .فعالیت کلی این دانشگاه در رشته‌های کسب‌وکار و تجارت، هنرهای خلاقانه، سلامتی، علوم انسانی و علوم […]

دانشگاه لینکلن نیوزیلند

دانشگاه لینکلن Lincoln University (New Zealand) دانشگاه Lincoln موقعیت خود را در رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۸ بهبود داده و ۲۴ رتبه بالا رفته و به جایگاه ۳۱۹ جهانی رسیده. Lincoln متخصص در بهبود دانش، ثروت و بهره‌وری زمین در نیوزیلند است و در میان ۵۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه کشاورزی و جنگلداری می‌باشد. پردیس‌های […]

مدرسه البرز

  مدرسه البرز تورنتو کانادا مرکز آموزشی البرز یک دبیرستان خصوصی واقع در تورنتو، انتاریو است. مدرسه البرز تورنتو کاملاً توسط وزارت آموزش‌وپرورش انتاریو تائید شده است. البرز مدرسه چند فرهنگی است و متشکل از دانش‌آموزان مختلف که از دانش‌آموزان کانادایی بین‌المللی و محلی تشکیل شده است. این تنوع به همه دانش‌آموزان ما کمک می‌کند که […]