برنامه های استانی کانادا

/
کانادا از 545 کاندید اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم در 11 می …

برنامه PNP

/
برنامه های نامزد استانی کانادا (PNP) نزدیک به 3000 دعوت نامه ب…

برنامه های استانی کانادا

/
کانادا از 829 کاندید اکسپرس انتری دعوت کرد تا در 27 آوریل برای اقام…

ورود به کانادا

/
از اول آوریل، مسافران کاملاً واکسینه شده دیگر نیازی به آزمایش کووید…

اقامت دائم کانادا

/
در 13 آوریل، کانادا از 787 کاندید اکسپرس اینتری دعوت کرد تا برای اقا…

برنامه جدید در زمینه تکنولوژی

/
برای کمک به رفع کمبود نیروی کار در بخش تکنولوژی کانادا می خوا…

برنامه های استانی مانیتوبا و بریتیش کلمبیا

/
هفته گذشته، مانیتوبا  قرعه کشی جدید برنامه نامزدهای استانی (PNP) …

برنامه های استانی

/
برنامه  نامزدهای استانی کانادا (PNP) تقریباً 5000 دعوت نامه برا…

برنامه های استانی کانادا

/
کانادا از 919 کاندیدای اکسپرس اینتری دعوت کرد تا در 30 مارس برای…

برنامه های استانی ساسکاچوان

/
در 7 مارس، ساسکاچوان  برنامه جدید (SINP) راه اندازی کرد تا ک…