اخذ اقامت کانادا پس از تحصیل :در واقع برای توضیح کامل و دقیق تر این موضوع اخذ اقامت دایم پس از تحصیل در کانادا بهتر است اینگونه بگیم که اگر دانشجویی بتواند حتی در دوره تحصیل خود بنا به دوره (لیسانس، فوق لیسانس یا کالج) یک سال کاری را کامل کند پس از تحصیل مستقیما میتواند برای اقامت دایم کانادا درخواست دهد.

کالج داوسون

تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم

کالج سنکا

باید توجه داشته باشید زمان کار قانونی در دوره تحصیل برای دانشجویان هفته ای ۲۰ ساعت است و اگر کسی یک سال هفته ای ۲۰ ساعت کار قانونی انجام دهد در واقع ۶ ماه کار دانشجویی را پر کرده است و بقیه آن را پس از اتمام تحصیل با گرفتن ویزای کاری در کانادا میتواند کامل کند.

برای ارزیابی مدارک و مشاوره رایگان همین الان اقدام نمایید!