برنامه های استانی ایالت Ontario

/
Ontario از مهاجران در زمینه بهداشت-کشاورزی و تولید دعوت کرد. ایالت O…

اکسپرس اینتری ایالت آلبرتا

/
آلبرتا 2761 داوطلب مهاجرت را دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی د…

Saskatchewan

/
ایالت Saskatchewan از 452 داوطلب مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی است…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا از 3000 نامزد اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم در 5 اگو…

British Columbia

/
بریتیش کلمبیا از 59 داوطلب مهاجرت در قرعه کشی دعوت می کند.بریتیش…

برنامه های استانی ایالت منیتوبا

/
ایالت Manitoba در قرعه کشی جدید PNP از 1140 داوطلب اکسپرس انتری…

اکسپرس انتری

/
4500 داوطلب اکسپرس انتری دعوت نامه های اقامت دائم را در 22 July در…

اکسپرس انتری Ontario

/
ایالت Ontario چهارمین قرعه کشی PNP را برای داوطلبان اکسپرس انتری بر…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا 462 داوطلب Express Entry را برای تقاضای اقامت دائم در 21 July د…

قرعه کشی ایالت Ontario

/
ایالت Ontario از داوطلبان مهاجرت دعوت کرده است تا برای برنامه …