اکسپرس انتری کانادا

/
در تاریخ 8 July کانادا 4500 داوطلب Express Entry با امتیاز حد…

برنامه های استانی ایالت آلبرتا

/
Alberta نتایج قرعه کشی 29 ژوئن خود را مشخص کرد.برنامه AINP از 148 د…

برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 -5782 دعوت نامه برای درخو…

برنامه های استانی ایالت منیتوبا

/
ایالت Manitoba از ابتدای سال 2021 تاکنون 4722 دعوت نامه به نام…

اقامت دائم کانادا

/
کانادا از 1002 نامزد PNP با CRS حداقل 742 دعوت کرد. کانادا…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا در 24 ژوئن 2021 قرعه کشی اکسپرس انتری دیگری برگزار کرد.د…

اقامت دائم کانادا-ایالت کبک

/
ایالت کبک پنجمین قرعه کشی خود را در سال 2021 برگزار کرد.ایالت ک…

قرعه کشی برنامه های استانی Prince Edward Island

/
دولت جزیره Prince Edward نتایج قرعه کشی PNP را در 17 ژوئن من…

برنامه های استانی ایالت Ontario

/
ایالت Ontario در 16 ژوئن قرعه کشی جدیدی را برگزار کرد و از 940…

برنامه های استانی ایالت British Columbia

/
ایالت British Columbia در دو قرعه کشی برنامه های استانی (PNP) که د…