/
برنامه ی مهاجرتی (PEI PNP)  جزیره ی  Prince Edward مجموعا 121 دعو…
/
برنامه ی مهاجرتی ایالت آلبرتا در تاریخ 10  February از 200 داوطلب دوت …

PNP

/
ایالت Manitoba در آخرین برنامه ی ایالتی خود 296 دعوت نامه برای د…

PNP

/
در تاریخ February 2, 2021 از طریق برنامه ی ایالتی British Colu…

Work Permit

/
دولت کانادا سیاست جدیدی را جهت کمک به دانشجویان بین المللی که …
/
وزیر مهاجرت کانادا Marco Mendicino اخیرا در مصاحبه ای اعلام ک…

ایالت ساسکاچوان

/
ایالت ساسکاچوان در ابتدای ماه January اقدام مهاجرتی تازه ای را…

مدارک تحصیلی

/
مدارک تحصیلی افرادی که جهت مهاجرت به کانادا اقدام می کنند لاز…

ورود دانشجویان به کانادا در دوران کرونا

/
کانادا لیست دانشگاه هایی که در شرایط کرونا امکان پذیرش دانشجویان ب…

(Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP

/
مهاجرت از طریق پایلوت: وزیر مهاجرت کانادا، Marco Mendicino، دو…