تحصیل در رشته حقوق و آزمون LSAT
زندگی مهاجران در نیوزلند
Waikato University
uoa
otago-uni
نیوزلند
Auckland University of Technology