درباره تحصیل در استرالیا بدون ایلتس
درباره تحصیل در استرالیا :بدون مدرک آیلتس در بهترین دانشگاها و پذیرش بورس تحصیلی استرالیا برای ادامه تحصیل در استرالیا از بهترین دانشگاهها و کالج های استرالیا شرط لازم برای نداشتن مدرک زبان سن زید 18 سال می باشد.

University_of_Melbourne
دانشگاه La Trobe

دانشگاه La Trobe

/
studying_in_australia

دانشگاه ولنگونگ استرالیا

/
دانشگاه ولنگونگ UNIVERSITY OF WOLLONGONG دانشگاه ولونگونگ  یا دانشگاه …