درباره تحصیل در استرالیا بدون ایلتس

تحصیل در استرالیا بدون مدرک آیلتس در بهترین دانشگاها و پذیرش بورس تحصیلی استرالیا برای ادامه تحصیل در استرالیا از بهترین دانشگاهها و کالج های استرالیا شرط لازم برای نداشتن مدرک زبان سن زید 18 سال می باشد.