تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان
تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان در بهترین دانشگاها و پذیرش بورس تحصیلی کانادا برای ادامه تحصیل در کانادا از بهترین دانشگاهها و کالج های کانادا

اکسپرس انتری Ontario

/
ایالت Ontario چهارمین قرعه کشی PNP را برای داوطلبان اکسپرس انتری بر…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا 462 داوطلب Express Entry را برای تقاضای اقامت دائم در 21 July د…

قرعه کشی ایالت Ontario

/
ایالت Ontario از داوطلبان مهاجرت دعوت کرده است تا برای برنامه …

قرعه کشی برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 تاکنون 6225 دعوتنامه برای در…

برنامه های استانی Saskatchewan

/
Saskatchewan قرعه کشی جدیدی را در 8 July برگزار کرد و از 295 داوطلب م…

اکسپرس انتری کانادا

/
در تاریخ 8 July کانادا 4500 داوطلب Express Entry با امتیاز حد…

برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 -5782 دعوت نامه برای درخو…

برنامه های استانی ایالت منیتوبا

/
ایالت Manitoba از ابتدای سال 2021 تاکنون 4722 دعوت نامه به نام…

اقامت دائم کانادا

/
کانادا از 1002 نامزد PNP با CRS حداقل 742 دعوت کرد. کانادا…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا در 24 ژوئن 2021 قرعه کشی اکسپرس انتری دیگری برگزار کرد.د…