نوشته‌ها

قرعه کشی ایالت کبک

/
کبک از 502 نامزد مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم در 19 آگ…

اکسپرس اینتری ایالت آلبرتا

/
آلبرتا 2761 داوطلب مهاجرت را دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی د…

اکسپرس انتری Ontario

/
ایالت Ontario چهارمین قرعه کشی PNP را برای داوطلبان اکسپرس انتری بر…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا 462 داوطلب Express Entry را برای تقاضای اقامت دائم در 21 July د…

قرعه کشی ایالت Ontario

/
ایالت Ontario از داوطلبان مهاجرت دعوت کرده است تا برای برنامه …

اکسپرس انتری کانادا

/
در تاریخ 8 July کانادا 4500 داوطلب Express Entry با امتیاز حد…

برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 -5782 دعوت نامه برای درخو…

برنامه های استانی ایالت منیتوبا

/
ایالت Manitoba از ابتدای سال 2021 تاکنون 4722 دعوت نامه به نام…

اقامت دائم کانادا

/
کانادا از 1002 نامزد PNP با CRS حداقل 742 دعوت کرد. کانادا…

اقامت دائم کانادا-ایالت کبک

/
ایالت کبک پنجمین قرعه کشی خود را در سال 2021 برگزار کرد.ایالت ک…