نوشته‌ها

دانشگاه رجینا
مدرسه بادول

 مدرسه بادول

/
دانشگاه تاسمانیا
دانشگاه تاسمانیا
تحصیل در کانادا با دیپلم
دانشگاه جیمز کوک
دانشگاه نیوکاسل
کالج دواسون

کالج داوسون

/