نوشته‌ها

Express Entry

/
در تاریخ 12 می کانادا از 557 داوطلب اکسپرس اینتری دعوت کرده است تا برای…

British Columbia

/
ایالت British Columbia در تاریخ 27 اپریل از 362 داوطلب مهاجرت …

Saskatchwan PNP draw

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 22 اپریل از 269 داوطلب مهاجرت دعوت…

اقامت دائم در کانادا

/
کانادا در تاریخ 31 مارچ از 284 داوطلب برای مهاجرت دعوت کرده اس…

Top jobs in Canada for 2021

/
مورد نیاز ترین شغل ها در کانادا در سال 2021: در ادامه به ب…
/
وزیر مهاجرت کانادا Marco Mendicino اخیرا در مصاحبه ای اعلام ک…

(Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP

/
مهاجرت از طریق پایلوت: وزیر مهاجرت کانادا، Marco Mendicino، دو…

نیوبرانزویک -- پایلوت آتلانتیک

/
نیوفاندلند و لابرادور شرقی ترین استان کانادا است. در منطقه آتلانتیک ا…

اقامت دائم کانادا به روش پایلوت آتلانتیک

/
درباره pilot Pilot مهاجرت روستایی و شمالییک برنامه محور…

اقامت دائم کانادا به روش پایلوت آتلانتیک

/
مهاجرت به کانادا با طرح پایلوت استان های آتلانتیک برنامه مهاجرتی …