نوشته‌ها

برنامه های استانی کانادا

/
کانادا از 613 نامزد اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم در 24 نو…

برنامه های استانی نوا اسکوشیا

/
نوا اسکوشیا در 7 اکتبر دو قرعه کشی انجام داد و در مجموع از 3…

قرعه کشی برنامه های استانی Prince Edward Island

/
دولت جزیره Prince Edward نتایج قرعه کشی PNP را در 17 ژوئن من…

برنامه های استانی ایالت British Columbia

/
ایالت British Columbia در دو قرعه کشی برنامه های استانی (PNP) که د…

Express Entry

/
در تاریخ 12 می کانادا از 557 داوطلب اکسپرس اینتری دعوت کرده است تا برای…

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

/
ایالت Manitoba در تاریخ 6 می از 150 داوطلب دعوت کرده است که این …

Saskatchewan Immigration Program

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 6 می از 259 داوطلب مهاجرت دعوت کرده است …

British Columbia

/
ایالت British Columbia در تاریخ 27 اپریل از 362 داوطلب مهاجرت …

Saskatchwan PNP draw

/
ایالت Saskatchewan در تاریخ 22 اپریل از 269 داوطلب مهاجرت دعوت…

برنامه های استانی کانادا، ایالت کبک

/
ایالت کبک یک برنامه ی اقتصادی- مهاجرتی برای جذب نیروی کار خارجی دارای…