نوشته‌ها

British Columbia

/
بریتیش کلمبیا بیش از 9000 دعوتنامه برای درخواست نامزدی استانی از ابت…

Saskatchewan

/
ایالت Saskatchewan از 496 داوطلب مهاجرت در قرعه کشی جدید PNP در…

قرعه کشی ایالت کبک

/
کبک از 502 نامزد مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم در 19 آگ…

اکسپرس اینتری ایالت آلبرتا

/
آلبرتا 2761 داوطلب مهاجرت را دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی د…

اکسپرس انتری Ontario

/
ایالت Ontario چهارمین قرعه کشی PNP را برای داوطلبان اکسپرس انتری بر…

اکسپرس انتری کانادا

/
کانادا 462 داوطلب Express Entry را برای تقاضای اقامت دائم در 21 July د…

قرعه کشی ایالت Ontario

/
ایالت Ontario از داوطلبان مهاجرت دعوت کرده است تا برای برنامه …

قرعه کشی برنامه های استانی British Columbia

/
British Columbia از ابتدای سال 2021 تاکنون 6225 دعوتنامه برای در…

برنامه های استانی Saskatchewan

/
Saskatchewan قرعه کشی جدیدی را در 8 July برگزار کرد و از 295 داوطلب م…

برنامه های استانی ایالت آلبرتا

/
Alberta نتایج قرعه کشی 29 ژوئن خود را مشخص کرد.برنامه AINP از 148 د…